Etch /Ætse Creme til Glas + Gummihandsker

79,00 kr.
Tax shipping
Inkl. moms

Etch creme til glas. Bedste kvalitet og godkendt i EU.
DEr er også et par gummihandsker med i pakken, så lige til at gå i gang.

SÅDAN GØR DU:
Skær en skabelon i vinyl,
Sæt på glasset,
Smør etch creme på.
Lad det sidde min 30 min.
Skyl af fjern stencil.
Og nu har du personlige glas..
Læs nedenfor for detaljer :) 

På lager – leveringstid 1-3 hverdage (hvis bestilt inden kl. 14:30)
Beskrivelse

Denne creme er beregnet til permanent mærkning på glas ved ætsning. 

Bemærk, at den ikke virker på borosilikatglas (ofte brugt til ildfastefade og lignende). 

Borosilikatglas går også under forskellige navne som f.eks.: Pyrex, Tempax, Simax, Duran og Pyran.

Sådan bruger du det:

• Rengør glasset og sørg for, at der ikke er snavs, fedt eller lignende på overfladen.
Hvis du skal bruge en skabelon/stencil til at ætse på, sørg da for, at den sidder helt stramt og uden bobler langs kanterne, da cremen ellers kan trænge ind under kanten.

• Tag handsker på, og rør indtil cremen er helt glat. Påfør cremen på det sted på glasset, hvor du ønsker at ætse, brug en spatel, vatpind eller pensel for at opnå god kontrol med påføringen.

• Hvis du ser, at det er kommet ved siden af eller steder du ikke ønsker det, tør og skyl da straks af. Hvis den har nået at reagere med glasoverfladen, kan det ikke fjernes.

• Lad cremen virke i mindst 30 minutter (for bedst resultat).

• Når du er færdig, genbrug så meget af cremen som muligt, skrab af og læg tilbage i beholderen. Vask derefter glasset grundigt med masser af vand. Fjern eventuel skabelon/stencilen og vær omhyggelig med at vaske redskaber, handsker og dine hænder.

Opbevaring og sikkerhed:

Opbevar ved stuetemperatur. Hvis den bliver for kold, dannes der krystaller i cremen, men den kan stadig bruges. - Opvarm da cremen ved at forsigtigt, stille den tæt lukkede beholder i en skål med varmt vand og efter et stykke tid forsigtigt åbne og røre rundt i cremen, så krystallerne smelter igen.

Følg instruktionerne nøje, brug de medfølgende beskyttelseshandsker og udvis forsigtighed ved brug. 

Overskydende creme skal afleveres til genbrugsstationen til farligt affald.

Hvis du er usikker, så spørg os!


ADVARSEL: Ammoniumbifluorid

Ætsende, forårsager skader ved kontakt med hud og øjne. Brug handsker og sikkerhedsbriller. Ved kontakt, skyl rigeligt med vand.

Sikkerhedsangivelser:

H302 - Farlig ved indtagelse.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

P264 - Vask hænder, værktøj og glasset grundigt efter brug.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+312 - VED INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

P303+361+353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af og skyl eller brus huden/håret med vand.

.

Vi bruger cookies til at sikre dig den bedste oplevelse på MAKERstudio shop. Læs mere

Hovedmenu

Min ønskeseddel0

Din kurv

Der er ikke flere varer i din kurv